FAQ

 1. Czym jest Odporność Psychiczna?

  „Odporność psychiczna to cecha osobowości określająca, w znaczący sposób, jaką wydajność potrafią osiągnąć poszczególne osoby w obliczu stresu, presji i wyzwań.... niezależnie od sytuacji”.
  P.Clough & D.Strycharczyk

 2. Czy nad Odpornością Psychiczną da się pracować?

  Tak, nad Odpornością Psychiczną można, a nawet należy pracować. W efekcie pracy nad Odpornością Psychiczną wykształcają się umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją, a także różnego typu wyzwaniami.

 3. Jak funkcjonują osoby Odporne Psychicznie?

  Osoby Odporne Psychicznie lepiej radzą sobie w sytuacjach stresujących, rzadziej cierpią na zaburzenia snu, a przy tym są bardziej odpowiedzialne i łatwiej budują dobre relacje międzyludzkie.

  To jednak tylko przykłady tego, jak w świecie pełnym wyzwań funkcjonują osoby Odporne Psychicznie. Specjaliści wskazują również na to, że osoby cechujące się wysoką Odpornością Psychiczną są ambitne, pewne siebie i otwarte na wyzwania. To natomiast wpływa na ich umiejętności poruszania się na rynku pracy, szybsze podnoszenie kwalifikacji, a także zwiększoną wydajność w trakcie realizacji wyznaczonych celów.

  Osoby Odporne Psychicznie obarczone są również mniejszym ryzykiem rozwoju chorób psychicznych, nie są podatne na mobbing lub presję społeczną, a także rzadziej skłonne są do wykorzystywania innych.

  Podsumowując, osoby Odporne Psychiczne są bardziej szczęśliwe i spełnione, ponieważ potrafią samodzielnie wyznaczać swoje cele i nie poddają się w trakcie dążenia do ich realizacji. Łatwiej też adaptują się do zmieniających się warunków, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

 4. Czym jest MTQ48?

  MTQ48 to narzędzie zaprojektowane i opracowane przez Petera Clough oraz Keitha Earle. Podstawą dzisiejszego testu MTQ48 są dogłębne i innowacyjne badania prowadzone przez ponad 8 lat. Początkowe prace nad testem wynikały z określonego zapotrzebowania świata biznesu, a celem było znalezienie odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Dlaczego niektóre osoby potrafią radzić sobie lepiej od innych w obliczu czynników stresu, presji oraz wyzwań?
  • Czy możliwe jest zmierzenie silnych i słabych stron określonych osób, w zakresie radzenia sobie w sytuacjach stresu, presji oraz wyzwań?
  • Czy da się poprawić Odporność Psychiczną, aby poprawić wydajność określonych osób?
  • Czy możliwe jest oszacowanie skuteczności środków interwencyjnych, jeżeli wszystkie uważa się za efektywne?

  Początkowo kwestionariusz MTQ48 znajdował zastosowanie głównie w świecie biznesu, co miało na celu zapewnienie wsparcia pracownikom oraz menedżerom w procesie rozwoju efektywności ich pracy.

  Obecnie test MTQ48 jest zastępowany swoją nowszą i dokładniejszą wersją - MTQPlus. Wykorzystywany jest przez różne grupy społeczne i zawodowe. Wszystko po to, aby móc świadomie podejmować pracę nad rozwojem określonych umiejętności osób, które np. uczestniczą w Sesjach Coachingowych.